Helft Singles schaamt zich nog voor online dating

Uit onderzoek van de Belgische datingsite Rendez-Vous.be blijkt dat bijna vijftig procent van de singles die een profiel op een datingsite hebben zich hier voor schaamt, of dit in elk geval verzwijgt ten aanzien van vrienden en bekenden. Wel is er “vooruitgang” waarneembaar ten opzichte van de begintijd van de datingsite, toen een nog groter percentage daters het profiel geheim hield.

Online daten is in die zin geen taboe meer, hoewel men het tegenwoordig ook als eerste gespreksonderwerp naar voren brengt. Dat online dating wel degelijk serieus genomen wordt blijkt uit het feit dat 90% van de deelnemers aangaf volledig eerlijk te zijn wat betreft hun profielinformatie. Zo verdoet men elkaars tijd niet, en volledige informatie voorkomt mogelijke teleurstellingen. Een zeer kleine minderheid (4%) geeft aan zich in het profiel beter voor te doen dan hij of zij is. Het zoekgedrag van de daters lijkt op dat van Nederlanders: leeftijd en uiterlijk zijn de belangrijkste zoekcriteria.

Onze verwachting is dat het schaamteniveau dankzij openbare Facebook- en Hyvesprofielen nog verder zal afnemen. Wellicht nemen deze profielensites zelfs de plek in van de traditionele datingsites, waardoor schaamte volledig zal wegvallen. Het is bovendien bij veel relatiebemiddeling-websites al mogelijk met je Facebook-account in te loggen.

Ruim 2500 online daters bij de Belgische datingsite rendez-vous.be werden ondervraagd voor dit onderzoek.

c-date banner

Plaats een reactie