Cookie Policy

Cookie- & Privacyverklaring

XXXa, gevestigd aan XXX, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Info over cookies vind je verderop in de tekst onder het kopje ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Contactgegevens:

XXX

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden (GDPR Privacy Wet).

XXX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@XXX, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

XXX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
XXX analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je een comment (reactie) achter wilt laten op een pagina wordt je wel gevraagd een naam (hoeft niet je echte naam te zijn) en een e-mailadres achter te laten; echter het achterlaten van een mail-adres is niet noodzakelijk voor je comment om gepubliceerd te worden. Je comment verschijnt niet gelijk, maar wordt – mede in verband met spam – eerst bekeken (onder moderatie) voor deze geplaatst wordt. Het eventueel opgegeven mail-adres verwijderen wij dan gelijk, zodat dit niet opgeslagen wordt.

Geautomatiseerde besluitvorming

XXX neemt maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

XXX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

XXXverkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.XXX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elke website die gebruik maakt van cookies is sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

XXX gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • wordfence_verifiedHuman: Functionele cookie van de WordPress Security Plugin Wordfence
  • PHPSESSID: Deze cookie houdt gedurende u bezoek bij welke pagina’s u bezoekt en uw eventuele gedane zoekopdrachten op de site.
  • _utmz, _utmt, _utmc, _utmb, _utma: Google Analytics cookies. Je IP-adres is geanonimiseerd. Zie onder voor meer informatie.

Verder kunnen er zogenaamde affiliate-cookies geplaatst worden op het moment dat je klikt op een banner of op een link naar een externe site.

Als je onverhoopt een cookie aantreft dat niet boven beschreven staat en waar je geen toestemming voor zou hebben gegeven, waarderen wij het als je ons daar over informeert. Wij zullen dan zo snel als mogelijk onze cookie verklaring aanpassen, danwel de betreffende cookie verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Uw IP-adres is hierbij geanonimiseerd. Wij delen onze gegevens niet met Google. Wij stellen geen bezoekersprofielen op. Meer informatie over deze instellingen en de gevolgde procedure vindt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: https://cbpweb.nl/sites/default/files/atoms/files/
handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_0.pdf

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door XXX en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@XXX.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

XXX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XXX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@XXX

Wijzigingen

XXX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Disclaimer

Leest u naast deze pagina ook de disclaimer.

Plaats een reactie